Genel

Biraz Topluluklar Hakkında Konuşalım

Topluluklar hayatımın gidişatında her zaman büyük yer kapladı.Yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinliğe katıldım bunların yanında üniversite ve iş hayatım boyunca bir çok toplulukta bulunup, organizasyonlara yardım etmeye çalıştım. Bunların arasında her zaman benim için en özel olan GDG (Google Developer Groups) oldu. Edindiğim bilgi ve deneyimlerin yanında beni her zaman en mutlu eden faktör kazandırdığı arkadaşlıklar oldu. Bu arkadaşlıklar ile birlikte toplulukların nasıl başarılı olabileceği ve sürekliliğini nasıl devam ettireceği ile ilgili defalarca konuştuk. Bireysel ve toplu olarak bir çok olay gerçekleştirdik, başarılarımız ve hatalarımız oldu. Kendi bakış açımla bir topluluk nasıl olmalı ve başarılı bir devamlılığı nasıl sağlayabilir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım.

Topluluk Nedir ?

Topluluk belirli ölçütler (alan, zaman, ilişki, vb.) bakımından birbirine yakın olan insanların oluşturduğu öbeğe verilen addır. (wikipedia)

nitelikleri yönünden bir bütün oluşturan bireylerin, kimselerin tümü, herhangi bir toplumsal küme. (google search)

Benim kendi tanımımda yukardaki tanımlar ile paralellik taşıyor. Ortak değerlere sahip insanların oluşturduğu grup olarak tanımlardım ben de. Tanım içerisinde çok net olarak belirtilmiş olsa da toplulukların karşısına çıkan birçok sorun aslında buradaki ortak değer kavramının anlaşılamasından kaynaklanıyor.

Toplulukların ve bu topluluklarda bulunan insanların kimlik olarak tanımlayabileceğimiz ortak değerleri olmalı, biraz bunlara değinmek istiyorum.

Ortak değer yoksa topluluk yoktur. Bu nedenle bu kavram ve etkileri üzerine bol bol fikirlerimi belirteceğim.

Topluluk Üyesi Kimliği

Topluluk üyesi olarak bir kimlik taşırız. Bu kimlik üyelik profilimizi barındırır, ortak ilgimizin ne olduğu, bu konuda ne kadar bilgi ve deneyime sahip olduğumuz veya ne kadar bilgi/deneyim kazanmak istediğimiz gibi.

Bu noktada kendimize bazı sorular sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sorular bizim topluluk üye profili ile ne kadar uyuştuğumuzu gösterecektir. Aşağıdaki sorulara GDG özelinde cevap vereceğim. Siz kendi topluluğunuza uygun şekilde düşünebilirsiniz.

Ben kimim ? 
Android geliştirici olarak çalışıyorum ve bu alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Android ile birlikte Google ekosisteminde bulunan birçok teknoloji dikkatimi çekiyor.

Neden bu toplulukta olmak istiyorum ?
Toplulukta bulunan insanlar ilgi alanlarımı taşıyor ve bu alanlara yönelik işler yapıyorlar. Onlarla birlikte olursam daha çok şey öğreneceğimi ve eğleneceğimi düşünüyorum.

Ne yapabilirim ?
Topluluğun gerçekleştirdiği etkinliklerde onlara yardım edebilir ve ortak çalışmalar yapabilirim. Bu şekilde hem kendime hem topluluğa fayda sağlarım.

Bu sorular sizin topluluğun ortak değerleri ile ilgili uyumunuzu ve oradaki insanların arasında katkı sağlayıp sağlayamayacağınız ile ilgili fikirler edinmenizi sağlayacaktır.

Topluluk Kimliği

Üyelerin bir araya gelmesi ile birlikte bir topluluktan bahsetmeye başlayabiliriz. Ortak değerimizi keşfettik ve bunun etrafında toplanmaya başladık. Bu noktada toplulukta üyelerini tanımalı ve yeni katılacak insanların bu kimlik ile uyuşup uyuşmadığına karar vermeli. Bu nedenle topluluğunda bazı sorulara cevap verebilmesi gerektiğini düşünüyorum.

– Üyeler kim?
– Ne/neler yapmak istiyorlar ?
– Motivasyonları neler ?

Bir değer etrafında kendimiz için yaptığımız tanım ve bu değerin etrafında oluşturulmuş bir grup için yapılan tanım farklılık gösterecektir. Buradaki önemli noktada bizi bir araya getiren konunun var olması ve onunla ilgili neler yapabildiğimizdir.

Topluluğa katılım

Topluluğa katılımın adım adım olması gerekiyor. Böyle olması hem katılımcı hem de topluluk açısından daha güvenli ve doğru olacaktır. Yaptığımız etkinlikler veya davetler ile diğer kişiler topluluğumuzdan haberdar olacaklardır. Bizimle birlikte toplulukta olma istekleri bu süreçlerde geçirdikleri deneyimler ile alakalı olacak. Bu nedenle katılma potansiyeli olan kişilere deneyim alanları oluşturup, onların topluluğu tanımasına imkan verirken bizimde onların topluluğa uygun olup olmadıklarına karar vereceğimiz bir alan ve zamana ihtiyacımız olacaktır. Örnek vermek gerekirse GDG’de aylık etkinlikler topluluğu ve yaptıklarını deneyimleyeceğiniz zamanlardır.

Topluluğumuza katılma potansiyeli olan, uygun olduğunu düşündüğümüz kişileri davet edebiliriz. Burada davet çok önemli olacaktır, onların artık topluluğa uygun olduğunu ve onları aramızda görmek istediğimizi söyleyeceğiz. Böylece kendilerini özel hissedecekler ve topluluğa olan katkıları ve istekleri yüksek olacaktır.

Katılım ile ilgili alakalı bir diğer durum olan, kişinin topluluktan çıkarılmasıolayına biraz değinmek istiyorum.

Bir üyenin topluluktan uzaklaştırılmasının tek nedeni o kişinin topluluğa zarar veriyor olmasıdır. Ortak değerleri benimsemeyen veya topluluk motivasyonunu, hareket alanını etkileyen kişiler topluluktan uzaklaştırılmalıdır. Bu kişiler topluluktan uzaklaştırılmaz ise zaman içerisinde topluluğun zayıflamasına ve yok olmasına neden olacaklardır.

Topluluk Yaşam Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Üyelik
Yukarda bahsettiğim konulardan biri olan üyelik süresi ilk aşamada gelmelidir. Kimlerin hangi şartlarda topluluğa katılabileceğini ve onların üye olup olmayacaklarına ait bir karar mekanizmamız olması gerekiyor. Katılma potansiyeli olan insanlara topluluğu ve topluluğun etkinliklerini deneyimleme şansı verdiğimiz sürece bu durumları analiz etme ve karar verme şansımız yüksek olacaktır.

Kimin topluluk üyesi olacağı ile ilgili bir mekanizma kurabilir veya bunu bir kişiye sorumluluk olarak verebiliriz. Böylece mekanizma veya kişi gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Yeni başlayan bir toplulukta böyle bir duruma ihtiyaçta duymayabiliriz. Şahsi olarak böyle bir mekanizmanın her zaman olması gerektiğini düşünüyorum çünkü ortak değerleri paylaşmayan kişilerin katılımı çok olursa topluluk dinamikleri bozulacaktır.

2- Davetiye
Topluluğumuzu deneyimleyen ve üye olmasını istediğimiz kişilere davetiye sunmalıyız. Davetiyenin yapısı topluluklara göre değişecektir ama burada sağlamamız gereken temel durum kişinin ziyaretçi aşamasını geçtiğini ve artık topluluğumuzun bir parçası olabileceğini söylemek ve ona ortak değerleri taşıyan insanlara bir arada olacağını hissettirmektir.

3- Düzenli Etkinlikler
Topluluğumuz ile birlikte ortak değerlere yönelik etkinlikler, organizasyonlar gerçekleştireceğiz ama bunların yanında birbirlerini tanımaları, yeni gelen kişilerin gruba dahil olduklarını hissetmelerinin sağlanması amacına yönelik kahvaltı, yemek vs gibi düzenli etkinlikler de yapılmalı. Böylece grup içerisinde bulunan insanların arkadaşlıkları da ilerleyecektir. Sonuçta bir toplulukta ne kadar arkadaş edinebiliyorsak bizim için o kadar değerli olacak 🙂

4- Sembol
Topluluğumuzu temsil edelen bir sembole ihtiyacımız var. Bu sembol kişinin topluluğa dahil olduğunu ve değerleri sahiplendiğini gösterecektir. Bu bir logo, arma, sticker olacağı gibi çok basit şeyler de olabilir. Topluluğa yeni katılmış biri için atılan tweet bile hem davetiye hemde sembol görevi görebilir. Buradaki seçim topluluğa kalmaktadır.

5- İç Gruplar
Topluluk yaşamını sürdürürken iç halkalar oluşmaya başlayacaktır. Uzun zamandır toplulukta varolan belki kuruluşundan beri orada olan insanlar bir grup olurken, aynı değerlere sahip ama bunun yanında başka ortak noktaları olan insanlarda farklı gruplar oluşturmaya başlayacaklardır. Bu topluluğun önüne geçmediği sürece renklilik katan avantajlı bir durumdur. Çünkü katıldığımız yerde ilerlemek isteriz ve farklı grupların olması bize bu deneyimi sağlayacaktır.

Topluluğun devamlılığı ve yönetimi açısından belirgin iç gruplarda barındırabiliriz. Ziyaretçi olarak tanımladığımız henüz gruba katılmamış kişilerden başlayalım.
Ziyaretçiler,
Üyeler,
Deneyimli Üyeler
ve Organizatörler
 gibi halkalar var olacaktır. Hatta en içerde grubun varlığını sağlamış ve hala parçası olmaya devam eden kişiler için bile bir grup olabilir.

Yeni kişiler gruba katıldığı sürece bu halkalar tehlike oluşturmayacaktır. Her gelen kişi ortak değere kendine göre yeni katkılar sağlayacağı için halkaların yerleri ve halkalar gelişim ve değişiklik gösterecektir.

6- Hikayeler
Hikayeler bir topluluğun devam etmesinde ve değerlerin aktarılmasında çok önemli rol oynamaktadır. Amacımızı, neler yapmak istediğimizi, nasıl yaptığımızı kişilere anlatmanın ve benimsemeleri sağlamanın en güzel yoludur. Yaşadığımız zorlukları ve başarıları yeni katılanlara aktarmalıyız. Yapabiliyorsak bu hikayeleri görünür kılmalıyız. Böylece ziyaretçi durumunda topluluğumuz için uygun olan insanların katılım süreçlerini de kolaylaştırmış oluruz.

Topluluk Başarısı

Topluluk başarısı kendi içinde üye başarısını da barındırmaktadır. Ortak ilgi alanımızla ilgili neler yaptık, bunlar bizi bireysel ve topluluk olarak nasıl etkiledi, soruları başarımıza ait cevapları taşıyacaktır.

Bana göre bireysel olarak bir toplulukta kazanabileceğimiz en büyük değer arkadaş kazanmamızdır. Ortak ilgi alanlarına sahip olduğumuz insanları keşfetmek ve onlar ile arkadaş olmak hayatımızın gidişatını bile etkileyecektir.

Topluluk başarısı olarakta ortak ilgi alanıyla ilgili neler yaptığımız ve bunların kişilere olan etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu ilgi alanı ile ilgili ne kadar ilerleme gösterdik ve mümkünse bunları yaparken ne kadar eğlendik.

Topluluklar aslında her zaman edinmek istediğimiz arkadaş gruplarıdır. Bizimle aynı şeyleri yapmaktan keyif alan ve o alanlarda ilerlemek isteyen insanların olduğu yerlerdir. Eğlenirken sevdiğimiz bir işi yapmak tatmin edici ve hayat kalitemizi değiştiren bir etkendir. 🙂

Share this entry:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.