06

Tem

2015

Java EE Temel Kavramlar

Kurumsal Java, kısa adıyla JavaEE büyük yazılım projelerinde tercih edilen ve Java teknolojilerini bir araya toplayan teknolojinin ve standardın adıdır. İlgili dökümanlar da J2EE ve JEE kısaltmalarına da denk gelebilirsiniz. Bunlar da kurumsal Java için kullanılmaktadır. J2EE 1.2 Sun tarafından 1999 yılında 10 adet şartname ile yayınlanmış olup, J2EE’nin ilk versiyonudur.

Java EE Bileşenleri

 • Applet : Web tarayıcı üzerinde çalışan GUI uygulamalarıdır.
 • Application : İstemci bilgisayarda çalışan yazılımlardır. GUI uygulaması olabileceği gibi arkaplanda çalışan servislerde olabilir.
 • Web Application : Web konteynerda koşturulan ve HTTP isteklerini karşılayan yapılardır. (Servlets, JSF gibi )
 • EJB : (Enterprise Java Bean ) EJB konteynerin Transaction destekli iş mantığını yöneten bileşenlerdir.

Servlet

Java Servlet, JavaEE’de Java Servlet API’si ile uyumlu çalışan bir sınıftır. Sun Microsystems tarafından 1997 yılında ilk versiyonu geliştirildi. Servlet güncel versiyonu 3.1’dir. Servlet dinamik sayfalar oluşturmak için kullanılıp, Servlet konteynerını destekleyen herhangi bir web sunucuları üzerinde çalıştırılabilir.. Java’da dinamik sayfalar oluşturmak için kullanılan yöntemlerden biridir.

Applet

Java Applet Java dilinin internet üzerinde bir çok uygulamalara grafiksel arayüz oluşturmak için kullanılan bir sınıfıdır. Grafik kullanıcı ara birim programları günümüzde internet üzerinde güvenilir sistemlerde java applet sayesinde oluşturulmaktadır. Java Applet ile kullanıcılar internet üzerinde güvenli bir şekilde bir uygulama için girdi ve çıktı işlemlerini yapabilmektedirler. Ayrıca Java Applet ile girilen verilerin işlenmesi mümkündür. PHP ve ASP gibi diğer script dillerinde veri girişleri HTML formlarından sağlanıp daha sonra işlenmesi için çeşitli metotlarla programların bulunduğu aktif server dosyalarına gönderilmektedir. Bu durumda iki katmanlı ( birinci statik, ikincisi dinamik olan ) bir yapı oluşmaktadır. Java Applet ise bu tür uygulamalarda tek katmanlı bir yapıya sahiptir. Java Appleti ile hem verileri almak hem de bunları işlemek mümkündür.

EJB

Enterprise JavaBeans (EJB) veya Türkçe karşılığı ile işe yönelik yeniden kullanılabilir Java elemanları iş uygulamalarının modüler bir şekilde kurulması için tasarlanmış yönetilebilir sunucu-yanı (server-side) eleman mimarisidir.

EJB Java Enterprise Edition içinde yer alan çok sayıdaki Java API (Java uygulama programlama arayüzü) tanımlamalarından bir tanesidir. EJB sunucu-yanı bir model olup uygulamaların iş mantığını içerir.

EJB tanımlamasının ana amacı, genelde iş uygulamalarında bulunan arka plandaki (back-end) kodun yerine getirilmesi için standart bir yol sağlamaktır. Bu kodlar yazılımda aynı tür problemin sıklıkla meydana geldiği ve programcılar tarafından çözümlerinin tekrarlanarak yerine getirildiği kısımları teşkil eder. Bu sebeple, Enterprise JavaBeans EJB devamlılık, işlemsel bütünlük ve güvenlik gibi yaygın konuları standart yollarla desteklemek ve programcılara belli bir problemı inceleme serbestisi vermek üzere tasarlanmıştır.

Java EE Konteynerler

 • Applet Container : Web tarayıcılarının büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenen ve applet uygulamalarını çalıştıran konteyner.
 • ACC : (Application Client Container) Masaüstü uygulaması olabildiği gibi arkaplan uygulaması da olabilir. Web konteynere erişebilir.
 • Web Container: Web bileşenlerini işleten servisleri yönetir. Aynı zamanda Servlet konteyneri olarakta bilinir.
 • EJB Container : Java EE projelerinde iş mantığını uygulayan ve EJB nesnelerinin yönetiminden sorumlu birimdir.

Konteyner Servisleri

 • JTA : Transaction yönetimi ile ilgili kütüphaneleri sunmaktadır.
 • JPA : ORM(Object Relational Mapping) standart kütüphanesini sağlayan ve Java sınıflarıyla veritabanları arasında birleştirme görevini yapan birimdir. Veritabanları üzerindeki verilere ulaşmak için JPQL dilini sunar.
 • JMS : Konteyner bileşenlerinin asekron olarak haberleşmesine imkan verir.
 • JNDI : (Java Naming and Directory Interface) İsimlendirme ve dizin erişimi için Java SE içinde de bulunana standart bir erişim yolu sunmaktadır.
 • JAF : (JavaBeans Activation Framework) JavaMail tarafından kullanılan farklı MIME tiplerini yönetmek üzere oluşturulmuş bir kütüphanedir.
 • JavaMail : Eposta göndermek üzere özelleştirilmiş bir kütüphane servisidir.
 • JCA : Java EE uygulamalarının ihtiyaç duyacağı veri kaynağı erişim sağlayacılarıdır.

Diğer Kavramlar ve Kısaltmaların Açıklamaları

 • JPQL :

Kaynaklar

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans

http://www.java.com.tr/index.php/jsp/221-java-applet-nedir

http://yusufcakmak.com/java-servlet-dersleri-giris/

About Author

Yusuf Çakmak

Teknoloji ile ilgilenmeyi seven, herhangi bir teknolojiye kendini ait hissetmeyen, zaman buldukça farklı dilleri, kütüphaneleri, cihazları denemeye çalışan kendi halinde biriyim.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir